Pravidla

Člen

Na Serious misi

Mise s prvkami millsim roleplay, hráč se snaží nejlépe jak umí chovat se jako člen ozbrojených složek. Používá správně a pořád radio-protokol, chodí ve formacích, poslouchá rozkazy, snaží se neumřít za každou cenu. Proto se doporučuje omezit respawn body.

1.1.0.a Arzenál

1.1.1.a Člen je povinen dodržovat stejnokroj zadaný v popisu mise v podobě stejných maskáčů. Ostatní gear není povinný.

1.1.2.a V zájmu autentičnosti mise Fortify tools budou povolovány v popisu mise.

1.1.3.a Člen nebude přehrávat soundboard/hudbu u arzenálu nebo rušit shit-talkem. Člen nebude přehrávat soundboard/hudbu v průběhu mise tak, že by ostatní obtěžoval. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise, bez možnosti návratu a BAN na 1 měsíc.

1.1.4.a Přebytečný gear bude vyhazován do předem určené bedny vedle arzenálu. Né na zem. Pokud hráč poruší toto pravidlo, bude napomenut a poté kicknut z mise.

1.2.0.a Chování na misi – pokud hráč:

1.2.1.a Úmyslně zabije neozbrojeného civilistu. „Myšleno: civilista se prochází okolo Vás nebo při roleplay se zeusem. Pokud to roleplay nevyžaduje, zvednete zbraň a střelíte ho do ksichtu nebo rozstřílíte bezdůvodně projíždějící civilní auto. Musí být jasné, že člen je hovado“ Pokud MM neurčí jinak. „civilista má být zabit“ Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise, bez možnosti návratu a BAN na 1 měsíc.

1.2.2.a Člen zabije jiného hráče u arzenálu. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise.

1.2.3.a Člen zabije úmyslně jiného hráče v průběhu mise. Pokud MM neurčí jinak. „Člen má být zabit“ Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise, bez možnosti návratu a BAN na 1 měsíc.

1.2.4.a Odpovědnost za svoje lidi nese velitel skupiny. Pokud velitel umožní nebo se účastní na zakázaných činnostech v misi, bude potrestán 14 denním Banem.

1.3.0.a Začátek mise

1.3.1.a Začátek misebude v daný čas, pokud okolnosti spojené s provozem serveru neurčí jinak.

1.3.2.a Nebude se čekat na lidi bez gearu. „Pokud se člen bude po tomto čase hrabat v arzenálu, je člen povinen činnosti zanechat a zúčastnit se neprodleně briefingu. Poté si gear dodělá, a až bude mít MM čas, dopraví ho k ostatním. Pokud hráč poruší toto pravidlo, bude napomenut a poté kicknut z mise.

1.3.3.a Člen nebude jakkoliv rušit v průběhu briefingu. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise, bez možnosti návratu a BAN na 1 měsíc.

1.4.0.a Slotování

1.4.1.a Pokud se hráč nedostaví na misi, na kterou se zapsal a neomluví se z neúčasti zprávou pro MM na Discordu. Porušení tohoto pravidla se trestá BANEM na 14 dní. 

1.4.2.a Nováček, který nemá splněno ZAV se může slotovat na misi. Mimo role TL, Medic, RTO.

1.4.3.a Po ukončení mise je člen povinen zapsat feedback v rámci hodnocení do formuláře slotování.

1.4.4. Na začátku mise je povinnost zajistit hromadný briefing, hráči budou nastoupeni u vlajky a budou ticho, mimo SL, TL, PL a těch co budou tázáni. Porušení pravidla – kick z mise.

1.4.5. Nikdo nebude mít konstantně zapnutý yelling. Pokud se chce skupina hráčů bavit o věcech mimo misi budou mít přepnutou vysílačku na jinou frekvenci nebo nastaven whisper. Porušení pravidla – kick z mise.

Na FUN misi

Mise tvořená hlavně na odpočinkové hraní. Neklade se zde důraz na roleplay. Na této misi si mohou nováčci vyzkoušet všechny herní pozice PL, TL, SL, MED, DEMO, Pilot a další.

1.1.0.b Arzenál

1.1.1.b Člen je povinen dodržovat stejnokroj zadaný v popisu mise v podobě stejných maskáčů. Ostatní gear není povinný.

1.1.3.b Člen nebude přehrávat soundboard/hudbu u arzenálu nebo rušit shit-talkem. Hráč nebude přehrávat soundboard/hudbu v průběhu mise tak, že by ostatní obtěžoval. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise.

1.1.4.b Přebytečný gear bude vyhazován do předem určené bedny vedle arzenálu. Né na zem. Pokud hráč poruší toto pravidlo, bude napomenut a poté kicknut z mise.

1.2.0.b Chování na misi– pokud hráč:

1.2.1.b Úmyslně zabije neozbrojeného civilistu. „Myšleno: civilista se prochází okolo Vás nebo při roleplay se zeusem. Pokud to roleplay nevyžaduje, zvednete zbraň a střelíte ho do ksichtu nebo rozstřílíte bezdůvodně projíždějící civilní auto. Musí být jasné, že člen je hovado“ Pokud MM neurčí jinak. „civilista má být zabit“ Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise.

1.2.2.b Člen zabije jiného hráče u arzenálu. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise.

1.2.3.b Člen zabije úmyslně jiného hráče v průběhu mise. Pokud MM neurčí jinak. „Člen má být zabit“ Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise.

1.2.4.b Odpovědnost za svoje lidi nese velitel skupiny. Pokud velitel umožní nebo se účastní na zakázaných činnostech v misi, bude potrestán 14 denním Banem.

1.3.0.b Začátek mise

1.3.1.b Začátek mise bude v daný čas, pokud okolnosti spojené s provozem serveru neurčí jinak.

1.3.2.b Nebude se čekat na lidi bez gearu. „Pokud se člen bude po tomto čase hrabat v arzenálu, je hráč povinen činnosti zanechat a zúčastnit se neprodleně briefingu. Poté si gear dodělá, a až bude mít MM čas, dopraví ho k ostatním. Pokud hráč poruší toto pravidlo, bude napomenut a poté kicknut z mise.

1.3.3.b Člen nebude jakkoliv rušit v průběhu briefingu. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise.

1.4.0.b Slotování

1.4.1.b Pokud se hráč nedostaví na misi, na kterou se zapsal a neomluví se z neúčasti zprávou pro MM na Discordu. Porušení tohoto pravidla se trestá BANEM na 14 dní. 

1.4.2.b Nováček, který nemá splněno ZAV se může slotovat na misi. Mimo role TL, Medic, RTO.

1.4.3.b Po ukončení mise není člen povinen zapsat feedback v rámci hodnocení do formuláře slotování.

1.4.4.b Na začátku mise je povinnost zajistit hromadný briefing, hráči budou nastoupeni u vlajky a budou ticho, mimo SL, TL, PL a těch co budou tázáni. 

1.4.5.b Nikdo nebude mít konstantně zapnutý yelling. Pokud se chce skupina hráčů bavit o věcech mimo misi budou mít přepnutou vysílačku na jinou frekvenci nebo nastaven whisper.

Na Milsim - Roleplay

Hráč se snaží nejlépe jak umí chovat se jako člen ozbrojených složek. Používá správně a pořád radio-protokol, chodí ve formacích, poslouchá rozkazy, hraje one-life (jakmile umřete nebo necháte někoho umřít, mise pro vás nebo pro dotyčného končí). Hráč musí striktně dodržovat pravidla, která určí MM. Hráč nevystřelí, pokud mu to není řečeno jeho velícím nebo pokud není v přímém ohrožení. Hráč se nechová v přímém rozporu s realitou (napříkald si nevezme zbraň z arzenálu vyvinutou o 20 let později, než se odehrává děj mise).

1.1.0.c Arzenál

1.1.1.c Člen je povinen striktně dodržovat předepsaný gear zadaný v popisu mise v podobě, jakou určí MM. Měnit gear může pouze po domluvě s MM. Ger musí být co nejautentičtější.

1.1.2.c V zájmu autentičnosti mise Fortife tools budou povolovány v popisu mise.

1.1.4.c Přebytečný gear bude vyhazován do předem určené bedny vedle arzenálu. Né na zem. Pokud hráč poruší toto pravidlo, bude napomenut a poté kicknut z mise.

1.2.0.c Chování na misi

1.2.1.c Neuposlechnutí rozkazu, one-man Army, úmyslné zabití Friendly jednotek a civilistů. Porušení tohoto pravidla se trestá Banem na 30 dní.

1.2.2.c Člen nebude přehrávat soundboard/hudbu nebo rušit shit-talkem kdekoliv na misi. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise, bez možnosti návratu a BAN na 30 dní.

1.2.3.c Odpovědnost za svoje lidi nese velitel skupiny. Pokud velitel umožní nebo se účastní na zakázaných činnostech v misi, bude potrestán 30 denním Banem.

1.2.4.c Pokud se člen naslotuje na misi popsanou jako Milsim-Roleplay souhlasí, že bude striktně dodržovat tyto pravidla a dodatečná pravidla, které si určí MM.

1.2.5.c  Kromě smrti způsobeným bugem Army má člen pouze jeden život.

1.3.0.c Začátek mise

1.3.1.c Začátek mise bude v daný čas, pokud okolnosti spojené s provozem serveru neurčí jinak.

1.3.2.c Nebude se čekat na lidi bez gearu. Pokud se člen bude po tomto čase hrabat v arzenálu, je hráč povinen činnosti zanechat a zúčastnit se neprodleně briefingu. Poté si gear dodělá, a až bude mít MM čas, dopraví ho k ostatním. Pokud hráč poruší toto pravidlo, bude napomenut a poté kicknut z mise.

1.3.3.c Člen nebude jakkoliv rušit v průběhu briefingu. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise.

1.4.0.c Slotování

1.4.1.c Pokud se hráč nedostaví na misi, na kterou se zapsal a neomluví se z neúčasti zprávou pro MM na Discordu. Porušení tohoto pravidla se trestá BANEM na 30 dní.

1.4.2.c Nováček, který nemá splněno ZAV se nemůže slotovat na tento typ mise.

1.4.3.c Po ukončení mise není člen povinen zapsat feedback v rámci hodnocení do formuláře slotování.

1.4.4.c Na začátku mise je povinnost zajistit hromadný briefing, hráči budou nastoupeni u vlajky a budou ticho, mimo SL, TL, PL a těch co budou tázáni.

1.4.5.c Nikdo nebude mít konstantně zapnutý Yelling. Pokud se chce skupina hráčů bavit o věcech mimo misi budou mít přepnutou vysílačku na jinou frekvenci nebo nastaven whisper.

1.4.6.c Připojením na misi hráč potvrzuje, seznámení s briefingem. MM má právo hráče neseznámenho s briefingem kicknout z mise. 

Mimo mise

2.1.0. Každý člen má povinnost být seznámen s aktuální podobou PRAVIDEL.

2.1.1 Jednotná jména – člen je povinen sjednotit si nickname na všech námi používaných platformách.

2.1.2 Pokud se hráč bude i po kicknutí z mise stále dopojovat na server, či dělat bordel v ingame roomce na TS, bude neprodleně vyhozen ze skupiny.

2.1.3 Pokud má hráč nápad na zlepšení chodu skupiny a vůli ho realizovat (web, discord, teamspeak, facebook, arma 3, server, arma units apod.) nebo vůli administrovat výše zmíněné. Dostane člen admin přístup na tyto platformy od ScOoBY. Zneužití admin přístupu se trestá vyhozením ze skupiny.

2.1.4 Udělování přístupu (sdílení hesel) na jakoukoliv platformu bez vědomí ScOoBY se trestá vyhozením ze skupiny.

2.1.5 Člen má právo si stěžovat na jiného hráče nebo Platoon Lead pokud má důkaz v podobě záznamu. Situaci „První: On mi udělal tohle. Druhý: To není pravda.“ Nebude nikdo řešit.

2.1.6 Člen má výhradní právo peněžně přispět na chod serveru (zejména nákup nových komponent serveru) Na názor tohoto člena bude věnováno více pozornosti, nicméně nezíská žádná jiná privilegia. Všem zúčastněným děkuji.

Mision maker

3.1.0 Testování mise

3.1.1 MM je povinen nahrát a vyzkoušet misi „alespoň ji spustit“ před začátkem hry, jinak se mise ruší. Pokud nastanou technické problémy, mise se ruší nejpozději hodinu po termínu začátku mise.

3.1.2 Člen Platoon Lead nebo jeho Zástupce je oprávněn zrušit neotestovanou misi nebo kvůli neodstranění zásadních nedostatků v misi včetně nedostatků ve slotování.

3.2.0 Práva MM

3.2.1 MM nebo druhý zeus může kicknout hráče z mise, pokud prokazatelně poruší pravidla pro hráče. Pokud tohoto práva MM zneužije, bude řešen později s Platoon Lead.

3.2.2 MM může vytvořit gear pro všechny účastníky mise, a to tak že ho předem připraví pro všechny a hráč je povinen to respektovat. MM toto uvede VÝRAZNĚ do slotování mise. Pokud tohoto práva MM zneužije a dopíše to do slování hodinu před misí, bude řešen později s Platoon Lead.

3.2.3 Pokud nebudou obsazeny důležité pozice jako medic, TL a nenajde se dobrovolník. MM může přiřadit kohokoliv na tuto pozici a hráč je povinen to respektovat. Né však stejného hráče 2x po sobě jdoucích misích, na které se zapsal. Změnu uvede VÝRAZNĚ do slotování.

3.2.4 MM má výhradní právo zamítnout přístup členovi na jeho misi.

3.2.5 MM si může zamluvit termín dopředu a to tak, že si misi zapíše do kalendáře na webových stránkách v záložce events. Termíny mohou být zamluveny dopředu maximálně tři a z toho jeden na víkend (pátek, sobota, neděle) na missionmakera.

3.2.6 MM zapíše misi do kalendáře na webových stránkách v záložce events. Termín náleží tomu MM, který si ho zabere v KALENDÁŘI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH! MM může vypsat dodatečné info na Steam a Discord server Broken Grenade.

3.3.0 Povinnosti MM.

3.3.1 MM je povinen použít template slotování a vypsat dle templatu všechny informace, dodržet frekvenční standart a hodnocení.

3.3.2 Mission maker nebude používat změny ve frameworku, které ovlivňují CBA, pokud jeho misi přímo nerozbíjí. 

3.3.3 Mission maker musí zajistit komunikaci na misi. Proto se budou používat krátkovlnné vysílačky všude a pořád. Argumenty: “V té době…” “Jsou to vidláci…” “Nemají výcvik…” si nechte pro sebe, 90% procent dojebaných misí ztroskotalo zde. 

Vedení skupiny

4.0.1 Pokud Platoon Lead nebo Instruktoři ZAV zjistí, že nováček není pro skupinu přínosem svým inteligenčním kvocientem. Mají výhradní právo nováčka vyhodit okamžitě bez hlasování a tím ulehčit trenérům a ostatním práci.

4.0.2 Platoon Lead mají výhradní právo vyhodit člena ze skupiny na základě transparentního hlasování minimálně 2/3 musí být pro.

4.0.3. První neděli v měsíci se koná klanová porada od 15:00h

4.1.0 Definice PL

4.1.1 Každý PL může volně rozhodovat o věcech týkající se jeho kategorie, Zástupce má stejné pravomoce jako Hlavní Leader mimo volby Zástupce a odvolání Hlavního Leadera.

4.1.2 Hlavní Leader kategorie (mimo kategorie Server a TS3) je zvolen nejstaršími aktivními členy skupiny a to z důvodu svěření důvěry.

4.1.3 Hlavního Leadera je možné odvolat, pokud se na tom shodnou v 2/3 většině ostatní Hlavní Leadeři mimo kategorie Server a TS3.

4.1.4 Zástupce v nepřítomnosti Hlavního Leadera přebírá odpovědnost v dané kategorii.

4.1.5 Každý Hlavní Leader si zvolí svého Zástupce.

4.1.6 Maximální počet Zástupců v jedné kategorii jsou 2.

4.1.7 Hlavní Leader může svého zástupce kdykoliv odvolat.

4.1.8 Hlavní Leader i Zástupce má právo navrhnout vyhození člena skupiny, při kterém potřebuje 2/3 většinu hlasů Hlavních Leaderů a Zástupců, při kterém musí volit všichni a zdržet se hlasování nelze.

4.1.9 Za Hráče si zvolí svého PL sami členové skupiny Broken Grenade a to na 1 rok.

4.2.0 Kategorie PL

Odkaz na aktuální podobu PL Teamu

4.2.1 Nábor, tabulky a Discord

a) Výhradní právo upravovat sociální sítě – skupiny Broken Grenade

b) Výhradní právo upravovat a auditovat tabulky členů skupiny Broken Grenade.

c) Výhradní právo upravovat Discord skupiny Broken Grenade a to: Jakkoliv mimo zjevně nevhodných aktivit, jako tvoření porno kanálů.

d) Výhradní právo mutovat jedince píšící zjevně napadající komentáře při startu shitstormů a s tím spojené mazání komentářů. “Když někomu budeš v globálním chatu nadávat do čůráků, bude tvůj příspěvek smazán vyřiďte si to v PM”

4.2.2 Mission makeři / Audit Misí / Módy

a) Výhradní právo upravovat nebo nařídit upravení slotování mise.

b) Výhradní právo ZRUŠIT misi, pokud nejsou splněny podmínky stanovené Hlavním Leaderem. 

c) Výhradní právo upravovat Framework tabulek pro Slotování.

d) Výhradní právo zakázat Mission Makerovi tvořit mise o víkendu a to v hlavním herním čase (18:00-23:00)

e) Výhradní právo testovat módy a upravovat modpack.

4.2.3 Mentoři

a) Výhradní právo libovolně určovat pomocné mentory.

b) Výhradní právo přerozdělovat, nováčky k pomocným mentorům.

4.2.4 Web

a) Výhradní právo upravovat webové stránky skupiny Broken Grenade.

4.2.5 Instruktoři

a) Výhradní právo upravovat kategorie výcviků a jejich obsah.

b) Výhradní právo určovat zodpovědné Instruktory.

4.2.6 Hráči 

a) Výhradní právo účastnit se všech komunikací probíhající mezi PL a její obsah tlumočit členům Broken Grenade.

b) Tlumočení a tvorba návrhů témat pro periodické porady. 

Hodnocení misí

5.0.1 Každý kdo se účastní mise musí ohodnotit známkou 1-5 plus komentář s klady a zápory mise vedle svého jména ve slotování.

5.0.2 Parametry hodnocení:

Komentář s klady a zápory mise. 

Hodnotím to co mohl Mission Maker ovlivnit, ale i chování hráčů a bugy ve hře pokud si nějakých všimnu.

Hodnotí každý kdo na misi byl alespoň hodinu. 

Hodnotím tak, aby vznikl užitečný feedback pro MM, námět témat pro zlepšení a vyvaruji se urážek.

Budu co nejobjektivnější, pokud se v hodnocení projevím jako kokot dostanu BAN na 14 dní.

Tréningy - instruktoři

7.0.1 Každý tréning bude mít pevně stanovené datum konání a vytvořené slotování do kalendáře na webových stránkách v záložce events.

7.0.2 Instruktor si nemůže vybírat koho školit a koho školit nebude. Viz sniper tréning v TFR “budu školit jen kamarády, protože by mi pak někdo mohl na misi vzít slot”

7.0.3 Tréning může být zrušen pouze přeplánováním na nový termín z důvodu nepřítomnosti instruktora nebo nedostatku zájemců o tréning.

Tréningy - hráči

8.0.1 Hráč se může přihlásit na tréning zápisem do slotování, které najde v  kalendáři na webových stránkách v záložce events, nejpozději den předem od konání tréningu. 

8.0.2 Nepřítomnost na tréningu bez omluvy se trestá stejně jako nepřítomnost na misi BAN na 14 dní.