Pravidla

Člen

Na Serious misi

Mise s prvkami millsim roleplay, hráč se snaží nejlépe jak umí chovat se jako člen ozbrojených složek. Používá správně a pořád radio-protokol, chodí ve formacích, poslouchá rozkazy, snaží se neumřít za každou cenu. Proto se doporučuje omezit respawn body.

1.1.0.a Arzenál

1.1.1.a Člen je povinen dodržovat stejnokroj zadaný v popisu mise v podobě stejných maskáčů. Ostatní gear není povinný.

1.1.2.a V zájmu autentičnosti mise Fortife tools budou povolovány v popisu mise.

1.1.3.a Člen nebude přehrávat soundboard/hudbu u arzenálu nebo rušit shit-talkem. Člen nebude přehrávat soundboard/hudbu v průběhu mise tak, že by ostatní obtěžoval. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise, bez možnosti návratu a BAN na 1 měsíc.

1.1.4.a Přebytečný gear bude vyhazován do předem určené bedny vedle arzenálu. Né na zem. Pokud hráč poruší toto pravidlo, bude napomenut a poté kicknut z mise.

1.2.0.a Friendly fire a zabíjení civilistů – pokud hráč:

1.2.1.a Úmyslně zabije neozbrojeného civilistu. „Myšleno: civilista se prochází okolo Vás nebo při roleplay se zeusem. Pokud to roleplay nevyžaduje, zvednete zbraň a střelíte ho do ksichtu nebo rozstřílíte bezdůvodně projíždějící civilní auto. Musí být jasné, že člen je hovado“ Pokud MM neurčí jinak. „civilista má být zabit“ Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise, bez možnosti návratu a BAN na 1 měsíc.

1.2.2.a Člen zabije jiného hráče u arzenálu.

1.2.3.a Člen zabije úmyslně jiného hráče v průběhu mise. Pokud MM neurčí jinak. „Člen má být zabit“ Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise, bez možnosti návratu a BAN na 1 měsíc.

1.3.0.a Začátek mise bude v daný čas, pokud okolnosti spojené s provozem serveru neurčí jinak.

1.3.1.a Nebude se čekat na lidi bez gearu. „Pokud se člen bude po tomto čase hrabat v arzenálu, je člen povinen činnosti zanechat a zúčastnit se neprodleně briefingu. Poté si gear dodělá, a až bude mít MM čas, dopraví ho k ostatním. Pokud hráč poruší toto pravidlo, bude napomenut a poté kicknut z mise.

1.3.2.a Člen nebude jakkoliv rušit v průběhu briefingu. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise, bez možnosti návratu a BAN na 1 měsíc.

1.4.0.a Slotování

1.4.1.a Pokud se hráč nedostaví na misi, na kterou se zapsal a neomluví se z neúčasti zprávou pro MM na Discordu. Porušení tohoto pravidla se trestá BANEM na 14 dní. 

1.4.2.a Nováček, který nemá splněno ZAV se může slotovat na misi. Mimo role TL, Medic, RTO.

1.4.3.a Po ukončení mise je člen povinen zapsat feedback v rámci hodnocení do formuláře slotování.

1.4.4. Na začátku mise je povinnost zajistit hromadný briefing, hráči budou nastoupeni u vlajky a budou ticho, mimo SL, TL, PL a těch co budou tázáni. Porušení pravidla – kick z mise.

1.4.5. Nikdo nebude mít konstantně zapnutý yelling. Pokud se chce skupina hráčů bavit o věcech mimo misi budou mít přepnutou vysílačku na jinou frekvenci nebo nastaven whisper. Porušení pravidla – kick z mise.

Na FUN misi

Mise tvořená hlavně na odpočinkové hraní. Neklade se zde důraz na roleplay. Na této misi si mohou nováčci vyzkoušet všechny herní pozice PL, TL, SL, MED, DEMO, Pilot a další.

1.1.0.b Arzenál

1.1.1.b Člen je povinen dodržovat stejnokroj zadaný v popisu mise v podobě stejných maskáčů. Ostatní gear není povinný.

1.1.3.b Člen nebude přehrávat soundboard/hudbu u arzenálu nebo rušit shit-talkem. Hráč nebude přehrávat soundboard/hudbu v průběhu mise tak, že by ostatní obtěžoval. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise.

1.1.4.b Přebytečný gear bude vyhazován do předem určené bedny vedle arzenálu. Né na zem. Pokud hráč poruší toto pravidlo, bude napomenut a poté kicknut z mise.

1.2.0.b Friendly fire a zabíjení civilistů – pokud hráč:

1.2.1.b Úmyslně zabije neozbrojeného civilistu. „Myšleno: civilista se prochází okolo Vás nebo při roleplay se zeusem. Pokud to roleplay nevyžaduje, zvednete zbraň a střelíte ho do ksichtu nebo rozstřílíte bezdůvodně projíždějící civilní auto. Musí být jasné, že člen je hovado“ Pokud MM neurčí jinak. „civilista má být zabit“ Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise.

1.2.2.b Člen zabije jiného hráče u arzenálu.

1.2.3.b Člen zabije úmyslně jiného hráče v průběhu mise. Pokud MM neurčí jinak. „Člen má být zabit“ Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise.

1.3.0.b Začátek mise bude v daný čas, pokud okolnosti spojené s provozem serveru neurčí jinak.

1.3.1.b Nebude se čekat na lidi bez gearu. „Pokud se člen bude po tomto čase hrabat v arzenálu, je hráč povinen činnosti zanechat a zúčastnit se neprodleně briefingu. Poté si gear dodělá, a až bude mít MM čas, dopraví ho k ostatním. Pokud hráč poruší toto pravidlo, bude napomenut a poté kicknut z mise.

1.3.2.b Člen nebude jakkoliv rušit v průběhu briefingu. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým kickem z mise.

1.4.0.b Slotování

1.4.1.b Pokud se hráč nedostaví na misi, na kterou se zapsal a neomluví se z neúčasti zprávou pro MM na Discordu. Porušení tohoto pravidla se trestá BANEM na 14 dní. 

1.4.2.b Nováček, který nemá splněno ZAV se může slotovat na misi. Mimo role TL, Medic, RTO.

1.4.3.b Po ukončení mise není člen povinen zapsat feedback v rámci hodnocení do formuláře slotování.

1.4.4. Na začátku mise je povinnost zajistit hromadný briefing, hráči budou nastoupeni u vlajky a budou ticho, mimo SL, TL, PL a těch co budou tázáni. 

1.4.5. Nikdo nebude mít konstantně zapnutý yelling. Pokud se chce skupina hráčů bavit o věcech mimo misi budou mít přepnutou vysílačku na jinou frekvenci nebo nastaven whisper.

Mimo mise

2.1.0. Každý člen má povinnost být seznámen s aktuální podobou PRAVIDEL.

2.1.1 Jednotná jména – člen je povinen sjednotit si nickname na všech námi používaných platformách.

2.1.2 Pokud se hráč bude i po kicknutí z mise stále dopojovat na server, či dělat bordel v ingame roomce na TS, bude neprodleně vyhozen ze skupiny.

2.1.3 Pokud má hráč nápad na zlepšení chodu skupiny a vůli ho realizovat (web, discord, teamspeak, facebook, arma 3, server, arma units apod.) nebo vůli administrovat výše zmíněné. Dostane člen admin přístup na tyto platformy od ScOoBY. Zneužití admin přístupu se trestá vyhozením ze skupiny.

2.1.4 Udělování přístupu (sdílení hesel) na jakoukoliv platformu bez vědomí ScOoBY se trestá vyhozením ze skupiny.

2.1.5 Člen má právo si stěžovat na jiného hráče nebo Platoon Lead pokud má důkaz v podobě záznamu. Situaci „První: On mi udělal tohle. Druhý: To není pravda.“ Nebude nikdo řešit.

2.1.6 Člen má výhradní právo peněžně přispět na chod serveru (zejména nákup nových komponent serveru) Na názor tohoto člena bude věnováno více pozornosti, nicméně nezíská žádná jiná privilegia. Všem zúčastněným děkuji.

Mision maker

3.1.0 Testování mise

3.1.1 MM je povinen nahrát a vyzkoušet misi „alespoň ji spustit“ před začátkem hry, jinak se mise ruší. Pokud nastanou technické problémy, mise se ruší nejpozději hodinu po termínu začátku mise.

3.1.2 Člen Platoon Lead nebo jeho zástupce je oprávněn zrušit neotestovanou misi nebo kvůli neodstranění zásadních nedostatků v misi včetně nedostatků ve slotování.

3.2.0 Práva MM

3.2.1 MM nebo druhý zeus může kicknout hráče z mise, pokud prokazatelně poruší pravidla pro hráče. Pokud tohoto práva MM zneužije, bude řešen později s Platoon Lead.

3.2.2 MM může vytvořit gear pro všechny účastníky mise, a to tak že ho předem připraví pro všechny a hráč je povinen to respektovat. MM toto uvede VÝRAZNĚ do slotování mise. Pokud tohoto práva MM zneužije a dopíše to do slování hodinu před misí, bude řešen později s Platoon Lead.

3.2.3 Pokud nebudou obsazeny důležité pozice jako medic, TL a nenajde se dobrovolník. MM může přiřadit kohokoliv na tuto pozici a hráč je povinen to respektovat. Né však stejného hráče 2x po sobě jdoucích misích, na které se zapsal. Změnu uvede VÝRAZNĚ do slotování.

3.2.4 MM má výhradní právo zamítnout přístup členovi na jeho misi.

3.2.5 MM si může zamluvit termín dopředu a to tak, že si misi zapíše do kalendáře na webových stránkách v záložce events. Termíny mohou být zamluveny dopředu maximálně tři a z toho jeden na víkend (pátek, sobota, neděle) na missionmakera.

3.2.6 MM zapíše misi do kalendáře na webových stránkách v záložce events. Termín náleží tomu MM, který si ho zabere v KALENDÁŘI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH! MM může vypsat dodatečné info na Steam a Discord server Broken Grenade.

3.3.0 Povinnosti MM.

3.3.1 MM je povinen použít template slotování a vypsat dle templatu všechny informace, dodržet frekvenční standart a hodnocení.

3.3.2 Mission maker nebude používat změny ve frameworku, které ovlivňují CBA, pokud jeho misi přímo nerozbíjí. 

3.3.3 Mission maker musí zajistit komunikaci na misi. Proto se budou používat krátkovlnné vysílačky všude a pořád. Argumenty: “V té době…” “Jsou to vidláci…” “Nemají výcvik…” si nechte pro sebe, 90% procent dojebaných misí ztroskotalo zde. 

Vedení skupiny

4.0.1 Pokud Platoon Lead nebo Instruktoři ZAV zjistí, že nováček není pro skupinu přínosem svým inteligenčním kvocientem. Mají výhradní právo nováčka vyhodit okamžitě bez hlasování a tím ulehčit trenérům a ostatním práci.

4.0.2 Platoon Lead mají výhradní právo vyhodit člena ze skupiny na základě transparentního hlasování minimálně 51% musí být pro.

4.0.3. První neděli v měsíci se koná klanová porada od 15:00h

Hodnocení misí

5.0.1 Každý kdo se účastní mise musí ohodnotit známkou 1-5 plus komentář s klady a zápory mise vedle svého jména ve slotování.

5.0.2 Parametry hodnocení:

Známka 1-5 plus komentář s klady a zápory mise. Hodnocení jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší.

Hodnotím pouze to co mohl Mission Maker ovlivnit. Nehodnotím chování hráčů, pád serveru, bugy ve hře.

Hodnotí každý kdo na misi byl alespoň hodinu. Hodnotí všichni kromě Zeusů.

Hodnotím tak aby vznikl užitečný feedback pro MM, námět témat pro zlepšení a vyvaruji se urážek.

Nehodnotím tak abych někoho poškodil nebo zvýhodnil. Budu co nejobjektivnější, pokud se v hodnocení projevím jako kokot dostanu BAN na 14 dní.

Tréningy - instruktoři

7.0.1 Každý tréning bude mít pevně stanovené datum konání a vytvořené slotování do kalendáře na webových stránkách v záložce events.

7.0.2 Instruktor si nemůže vybírat koho školit a koho školit nebude. Viz sniper tréning v TFR “budu školit jen kamarády, protože by mi pak někdo mohl na misi vzít slot”

7.0.3 Tréning může být zrušen pouze přeplánováním na nový termín z důvodu nepřítomnosti instruktora nebo nedostatku zájemců o tréning.

Tréningy - hráči

8.0.1 Hráč se může přihlásit na tréning zápisem do slotování, které najde v  kalendáři na webových stránkách v záložce events, nejpozději den předem od konání tréningu. 

8.0.2 Nepřítomnost na tréningu bez omluvy se trestá stejně jako nepřítomnost na misi BAN na 14 dní.