Sponsoring

Celkem jste za rok 2019 přispěli 12 000 Kč

Průměrná výše příspěvku byla 300 Kč

TOP 3 Sponzoři

Na co příspěvky šly?

Odhadované celkové náklady za rok 2019 činily 60 000 Kč