ZAV

V tomto materiálu se budeme zabývat Základním Arma Výcvikem.

1. Základní nastavení

 • Vypnutí Push to talk – Option / Controls / Multiplayer / Push to Talk – vymazat CAPSLOCK
 • Hod granátu na 2xG – Option / Controls / Weapons / Throw – přepsat na 2xG
 • Spouštění medical menu přes H – Option / Controls / Custom Controls / User Action 1 – přepsat na H
 • Vymezení vůle zbraně – Option / Game Options / General / Aiming Deadzone – stáhnout na nulu
 • Kývání hlavy – Option / Game Options / General / Head Bob – stáhnout na nulu

2. Základní ovládání

Ovládání pohybu

 • Ovládání chůze – Krokem, Poklusem, Během, Sprintem.
  • Krokem – Pro přepnutí režimu chůze na pohyb krokem Stiskni “LCtrl + C”
  • Poklusem nebo Během – Pro přepnutí režimu chůze na pohyb poklusem stiskni “dvakrát C”
  • Sprintem – Pro přepnutí režimu chůze na pohyb sprintem drž “LShift + W”
 • Ovládání postavy – Stání, Přikrčení, Zalehnutí, Změna výšky postavy, Turecký sed, Přehazování ramen, Sklopení zbraně
  • Přikrčení / Stání – Pro přepnutí režimu přikrčení / stání stiskni klávesu “X”
  • Zalehnutí / Stání – Pro přepnutí režimu zalehnutí / stání stiskni klávesu “Y”
  • Změna výšky postavy – Stisknutím klávesy LCtrl + W nebo “LCtrl + S” se změní výška postavy od úplného napřímení, až po leh pro střelbu z krytu.
  • Turecký sed – Pro přepnutí režimu tureckého sedu stiskni klávesu “ů”
  • Přehazování ramen – Pro přepnutí přehození zbraně na druhé rameno stiskni klávesu “LCtrl + A” nebo “LCtrl + D”
  • Sklopení zbraně – Pro sklopení zbraně stiskni klávesu “dvakrát LCtrl”. Používá se z důvodu šetření Staminy / Únavy
  • Ovládání pohledu – Pro dočasné volné otáčení hlavy postavy stiskni klávesu “LAlt”. Pro trvalé volné otáčení hlavy postavy stiskni klávesu “dvakrát LAlt”
 • Ostatní
  • Gun safety / Pojistka zbraně – Pojistku zbraně použijeme stiskem kláves “LCtrl + Konzole” [LCtrl + ;]
  • Salutování – Salutování použijeme stiskem kláves ” ¨ “. Je to ta klávesa, kterou píšeme přehlásky
  • Režimy řeči – Režimy řeči přepínáme stiskem kláves LCtrl + TAB mezi Yelling / Křik, Normal / Hovor, Whispering / Šepot. Rozdíl mezi těmito režimy je vzdálenost, na kterou vás bude slyšet

Ovládání vybavení

 • Vysílačka
  • Krátkovlnná vysílačka – Main Channel / Hlavní kanál – Stisknutím tlačítka “CapsLock”. Additional Channel / Přídavný kanál – Stisknutím tlačítka “T”
  • Dlouhovlnná vysílačka – Main Channel / Hlavní kanál – Stisknutím tlačítka “LCtrl + CapsLock”. Additional Channel / Přídavný kanál – Stisknutím tlačítka “LCtrl + T”
 • Zobrazení rádia
  • krátkovlnné rádio zobrazíme stiskem tlačítka “LCtrl + P”
  • dlouhovlnné rádio zobrazíme stiskem tlačítka “LAlt + P”
 • Hod granátu
  • Rychlý hod – Stiskem klávesy “G”. Doporučuji přebindovat na “dvakrát G”, aby jste předešli nehodám
  • Pokročilý hod – Stiskem klávesy “LShift + G”, kde si můžete nastavit trajektorii hodu a vybrat házený předmět
 • Dalekohledy a Dálkoměry
  • Stiskem klávesy “B” se vám zapne režim dalekohledu. Měření vzdálenosti se spouští pokaždé jinak v závislosti na typu dálkoměru. Pro Vector stiskem a držením kláves “TAB + R”. Pro Rangefinder stiskem a držením klávesy “TAB” a musíte mít v inventáři napájecí baterii pro dálkoměr
 • Svítilny a lasery na zbrani – Stiskem klávesy “L”
 • Noktovizory a Termovizory
  • Stiskem klávesy “N” přepínáte mezi režimy zobrazení noktovizoru a termovizoru, jak u příručních, tak ve vozidlech

Zobrazení mapy a GPS

 • Mapu zobrazíme stiskem tlačítka M
 • GPS zobrazíme stiskem tlačítka “PCtrl + M”
 • Více v materiálu Použití mapy

Změna dohledu

Pro snížení / zvýšení dohledu stiskni klávesu “LCtrl + ú” nebo“LCtrl + )”

ACE menu

 • Co je ACE menu a jak funguje? – Ace menu je rozšířené zobrazení a ovládání možností činnosti v Armě 3 a funguje téměř na všechny vozidla, zbraně, nástroje, optiky, medické apod.
 • Ovládání ACE menu?
  • Osobní ACE menu – V tomto menu naleznete věci, které ovlivňují jen Vás. Pro použití stiskni klávesu “LCtrl + WIN”
   • Equipment
    • Repack Magazines / Přepáskování zásobníků – Equipment – Repack Magazines – Výběr druhu zásobníku. Musíte mít minimálně 2 poloprázdné zásobníky v inventáři
    • Earplugs / Aplikace špuntů do uší – Equipment – Plug in Earplugs
   • Pokládání min a výbušnin – Explosives – Druh výbušniny. Většina min a výbušnin potřebují odpalovací zařízení. Buť k odpálení na dálku a nebo Trigger / Spouštěč. Například Pressure plate / Tlakový spínač
   • Lopatka / Fortive Tool – Equipment – Lopatka / Fortive Tool. Používáme k tvoření okopů, stavění bungrů, kulometných hnízd, H-Barrier apod.
   • Team Management – zde si můžete nastavit barvu znaku, která se Vám zobrazí v Shacktagu. Používáme většinou pro Buddy Teamy.
  • ACE menu – V tomto menu naleznete věci, které ovlivňují vše ostatní. Pro použití stiskni klávesu “WIN”

ACE Medical menu

 • Zobrazení ACE Medical menu – Stiskem klávesy “H”. Nebo požitím ACE Menu / Osobního ACE Menu
 • Více v materiálu Tréning Medical

Formace

 • Vedge / Klín – Použití při přesunech na otevřeném prostranství
 • Véčko – Použití při přesunech na otevřeném prostranství
 • Rojnice – Použití při útoku na otevřeném prostranství
 • Zástup – Použití při přesunech kolem cest
 • Střídavý Zástup – Použití při přesunech kolem cest
 • Diamant – Escort VIP. kdy VIP je uprostřed formace
 • Buddy Team – Použití při čištění budov, kdy se tým rozdělí do dvojic

3. Arzenál

 • Loadout Transfer – Použití pro poslání uložené zvolené výbavy jinému hráči přes kontextové menu arsenálu. Dostanete se do něj scrollováním kolečka myši v blízkosti bedny s Arsenálem