Tréning vozidel

Převzato a upraveno z materiálu: Výcvik kolová a pásová vozidla. Vytvořil: DABEL_3

Druhy kolových a pásových vozidel v Armě 3

Malá kolová vozidla (motorka , čtyřkolka…) – Slouží převážně jen jako rychlá a nenápadná doprava týmů se zvláštním úkolem (průzkumníci, rychlé spojky). Nepoužívat jako dopravu těžkých zbraní nebo zdravotníků, jen ve zcela výjimečných případech.

Střední kolová vozidla (UAZ, HMMWV…) – Slouží jako rychlý dopravní prostředek v rámci družstva až dvou družstev nebo těžkých zbraní, zdravotníků, velících elementů a speciálních jednotek. Vyzbrojená vozidla slouží jako ochranné elementy konvoje, pohyblivé těžké zbraně, palebná podpora a útočný element v oblastech s malou intenzitou bojů. V žádném případě nepoužívat v husté zástavbě jinak než jako krytí delších ulic s krytím od pěchoty po obou stranách zástavby.

Těžká kolová vozidla (Ural, MRAP…) – Tyto vozidla, i když jsou ozbrojená, slouží jen jako transport nákladu a nebo většího množství pěchoty (víc jak 1 družstvo). Nikdy nepoužívat jako útočnou jednotku ani jako palebnou podporu. Zbraně na těchto vozidlech slouží jen jako ochrana jich samotných, konvoje nebo shromaždiště.

APC / Armored Personal Carrier (M113, BRDM…) – Tyto vozidla slouží jako chráněný transport pro pěchotu. Lehce opancéřované vozidlo, určené pouze k přesunu pěchoty a je vyzbrojeno rážemi menšími než 15mm. Dají se používat i jako palebná podpora nebo jako pohyblivý kryt pro pěchotu proti pěchotním zbraním ovšem nikdy nepoužívat tak, že pěchota sedí po čas transportu k nepříteli uvnitř vozidla. Ve většině případů se APC používá za pěchotou jako palebná podpora a jako kryt pro pěchotu na exponovaných a nebezpečných místech. Také se dá použít jako transport raněných z linie na shromaždiště.

IFV / Infantry Fighting Vehicle (Bradley, Pandur, LAV-25, BTR90…) – Tyto vozidla slouží jako chráněný transport pro pěchotu a jsou určena na přímou spolupráci s pěchotou. Platí pro ně podobná pravidla jako pro APC s výjimkou toho, že se nemá používat jako transport raněných z linie na shromaždiště a dá se použít proti helikoptérám v omezeném rozsahu. Dále je možné IFV použít jako průzkumný element pro tanky a jejich podporu proti pěchotě. Ve větším množství je možnost použít IFVčka i jako hlavní útočný element. Většinou jsou ale používány jako palebná podpora za pěchotou. Vozidlo je určeno k přímé podpoře pěchoty, tedy postupu s vozidlem jako roj, a je vyzbrojeno rážemi většími než 15mm.

TANKY (T55, T72, Abrams, Merkava, Armata …) – Slouží jako hlavní útočný element, který se může pohybovat i bez pěchoty, ale jen v otevřeném prostoru a ideálně s velitelem venku z poklopu, aby bylo zajištěno dostatečné situační povědomí. V ideálním případě se používá obklopen pěchotou a nebo jinými vozidly, které kryjí jeho slepá místa. Běžné využití může být jako palebná podpora pěchoty, likvidace obrněných cílů a opevněných pozic, pohyblivý kryt pro pěchotu proti většině pěchotních zbraní a jako účinný útočný element proti pěchotě na okraji zástavby nebo na otevřené krajině. Nikdy nepoužívat tank do větší zástavby nebo do hustého porostu či lesa bez podpory pěchoty. Pokud je z nějakého důvodu tank donucen jet skrz město bez pěchoty, je nutné zajistit, aby nejméně jeden člen posádky byl buď venku a nebo vylezlý z poklopu, aby byl zajištěn dostatečný přehled o okolí.

AA Vehicle / Protiletecká vozidla – Používají se jako ochrana mechanizovaných a obrněných skupin a vždy jsou schovány až za danou skupinou. Dají se použít i jako zbraň proti měkkým cílům.

Posádka vozidla

Řidič – Tento člen se nachází na každém vozidle a zodpovídá za jeho přesné řízení a správné natočení. Dále zodpovídá za čelní sektor a v některých vozidlech za svoji stranu (v HMMWV je řidič vlevo a tím pádem zodpovídá za přibližně 40 stupňů levé strany v britských vozidlech je řidič vpravo takže zodpovídá za přibližně 40 stupňů pravé strany). Dále zodpovídá za to, že vozidlo zaparkuje na správném a skrytém místě případně na místě, kde nejméně exponuje vozidlo a dovolí střelci nejlépe využít své zbraně. Pokud jsou ve vozidle další členové posádky (střelec , velitel , nabíječ , vojáci atp.) vystupuje jen pokud mu to velitel nařídí a vystupuje jako předposlední člověk (netýká se nouzového opuštění vozidla). Je podřízen vzestupně – střelci, veliteli vozidla a veliteli své jednotky. Obvykle plní funkci radisty vozu, ale může se o to podělit s velitelem.

Velitel vozidla – Tento člen se nachází ve skoro všech obrněných vozidlech a ve většině neobrněných vozidlech. Zodpovídá za svoji stranu vozidla. U obrněných vozidel je velitel většinou napravo od střelce. Velitel vozidla zodpovídá za aktivní vyhledávání cílů a jejich vyhodnocování a předávání dál. Také aktivně velí a vymýšlí strategii a v případně nutnosti je to právě on (pokud není přítomen nabíječ) kdo jde ven opravit tank nebo zabít nepřátelskou pěchotu. Velitel vozidla vždy vysedá jako první a i když je asi nejdůležitějším článkem celého celku u obrněné jednotky není důležitý z hlediska hlavních funkcí obrněné jednotky. Může obstarávat radiovou komunikaci vozidla místo řidiče pro urychlení komunikace. Zodpovídá za navigaci a navedení řidiče, kam má jet, aby se řidič mohl soustředit na jízdu.

Střelec – Tento člen se nachází na každém ozbrojeném vozidle a je prvním kdo vozidla nasedá a poslední kdo vysedá (neplatí pro nouzové opuštění). Je podřízen pouze veliteli vozidla, případně veliteli týmu. Stará se o hlavní zbraně vozidla a zodpovídá za směr, který mu určí velitel a nebo za směr, který není hlídán nikým. (Například levou stranu u většiny tanků hlídá střelec, jelikož velitel je napravo a tak lépe vidí doprava a dopředu to hlídá řidič). Hlavním úkolem je aktivně vyhledávat, hlásit a likvidovat cíle. Může udávat základní pokyny řidiči k tomu, aby měl vždy nejlepší výhled a možnost používat zbraně vozidla.

Nabíječ – Tento člen se nachází jen na několika obrněných jednotkách převážně tancích a je podřízen v podstatě všem. Jeho úkolem je zajistit svojí stranu vozidla (většinou levou) případně zadek vozidla. Dále je většinou vyškoleným mechanikem a tím pádem na něj padá zodpovědnost starání se o techniku a její opravy. Je prvním členem co jde ven aby zjistil co se děje nebo opravil tank a nebo zneškodnil pěchotu v okolí tanku. Během přesunů mimo boj je právě on jeden z těch venku a vyhledává nepřítele. Dále je povinen zajišťovat spojení přes vysílačku pokud velitel neřekne jinak.

Chování v konvoji

Základem je znát roli jak konvoje, tak vás v něm.

Pokud se jedná o konvoj zásobovací, kde kryjete nákladní auta se zásobami, musíte za každou cenu zásoby bud stáhnout a vyřešit kontakt nebo rychle projet skrz, což se u nákladních aut nehodí. Pokud jde jen o přesun vaší jednotky na nějaké místo, pak jde o rozhodnutí velitele, jestli řekne že se kontakt bude likvidovat nebo se pojede dál.

Než vyrazíte, měli byste znát: svoji pozici v konvoji, cestovní rychlost, úkol konvoje, reakce na překážku na silnici, reakce na nepřítele, rozestupy vozidel atd.

Pokud tyto věci znáte, tak se podle nich budete řídit, dokud vám velitel neřekne jinak. Rozebereme si tyto věci trochu podrobněji:

Pozice v konvoji – může být buď průzkum (vedoucí vozidlo), útočné vozidlo, transport nebo zadní krytí.

Cestovní rychlost – ta může být nastavena na jakoukoliv hodnotu a měli by jste se ji snažit dodržovat. Velitel může také zadat bojovou rychlost která je zpravidla vyšší, než cestovní a jedná se o rychlost, kterou se pojede při kontaktu nebo pokud se bude utíkat před kontaktem.

Úkol konvoje – může jít jen o prostý přesun, o zásobování nebo například patrolu. Většinou platí, že zásobování a přesun se snaží kontaktům vyhýbat, kdežto patrola je vyhledává a likviduje.

Reakce na překážku a na nepřítele – tyto reakce by měly být jasné a bez rozmyslu. Pokud konvoj natrefí na zátaras nebo IED, má většinou dva druhy rozkazů: buď zastavit a prozkoumat to, nebo objet. Stejné pravidlo platí pro kontakt: buď se zastaví a bojuje nebo se nepřítel objede.

Rozestupy vozidel – tento údaj většinou stanovuje minimální vzdálenost mezi vozidly. Neměli byste jet blíž k vozidlu před vámi, než je řečeno. Na druhou stranu byste se měli této vzdálenosti alespoň blížit (když se řekne 20 metrů tak se budete pohybovat mezi 20-25 případně 20 – 30 metry). V případě, kdy stojíte a například nakládáte a vykládáte materiál, tak je důležité, aby každý, kdo neplní hlavní funkce vozidla (střelec a řidič), byl venku a kryl okolí, jelikož v tuto chvíli jste nejvíce zranitelní.

Pohyb s pěchotou

Pěchota je váš největší spojenec, ale i váš největší nepřítel, a to jak nepřátelská, tak spojenecká. Vždy by jste se měli s jakýmkoliv vozidlem pohybovat za pěchotou, aby vám pěchota vyhledávala cíle a kryla vás od nepřátelské pěchoty a vy dané cíle jen ničili. Je jedno jestli máte tank nebo džíp, pokud vás nepřátelská pěchota překvapí z boku nebo zezadu, většinou to skončí ztrátou vozidla, občas i vašich životů.

Dbejte na to, aby jste vždy věděli, kde se vaše pěchota nachází, hlavně pokud jde o boje v zástavbě. Vždy se ujistěte, že nemáte za sebou nikoho z vašich než začnete couvat. Pokud nevíte, jestli za vámi někdo je, v žádném případně necouvejte, pěchota se totiž velmi ráda schovává za vámi před palbou i když jim 10 krát řeknete, že potřebujete mít možnost zajet za horizont. Pokud by byl přímo ohrožen život vás nebo vozidla, je možné couvat i bez zjištění, jestli je někdo za vámi, ale to pouze v případě, že zrovna neposkytujete mobilní kryt pěchotě, v takovém případě musíte pěchotu varovat, že musíte opustit oblast, a teprve až vám řeknou, že můžete couvat, tak zacouváte.

Dále by jste se neměli rozjíždět do boku, ani do boku couvat, pokud jste delší dobu stáli, jelikož můžete mít napravo i nalevo pěchotu, kterou nevidíte. Stejné pravidlo platí pro rozjíždění se dopředu po delší zastávce, kde se zas musíte ujistit, že nemáte pěchotu před sebou. Pokud máte obrněné vozidlo a vaše pěchota před vámi je v nebezpečí od pěchotních zbraní, můžete na svoje uvážení najet před pěchotu a poskytnout ji kryt ale musíte nejprve o svém záměru informovat, aby nedošlo k přejetí manévrujícího týmu.

Nesmíte zapomínat, že pěchota je velmi pomalá a většinou postupuje obezřetně, takže tomu musíte přizpůsobit vaši rychlost. Je na vás, jestli zvolíte pomalý postup společně s pěchotou nebo budete po úsecích přejíždět z jedné palebné pozice do druhé. Pokud to půjde, zajistěte aby vám jeden pěchotní tým (nejspíš velitelský) kryl záda a vy se mohli plně soustředit na podporu pěchoty před vámi.

U většiny děl je potřeba dávat pozor na nebezpečný úhel před hlavní kanónu, který je přibližně do vzdálenosti 30 metrů a v úhlu 100 stupňů ve směru, kam je kanón otočen. V tomto místě mohou šrapnely od nábojů zabít spojenecké vojáky venku, je nutné dávat si proto pozor, kdo se v tomto úhlu nachází. V případě opětovného motání před hlavní kanónu je dobré kulometem připomenout pěchotě, že se nacházejí na špatném místě, nebo změnit palebnou pozici aby nedošlo ke zranění nebo smrti spojenců. U menších ráží (50mm a méně) toto nebezpečí většinou nehrozí.