Tréning medical

1. Druhy zranění

 • Avulsions / Tržné rány – poranění od explozí, střepin, bouraček, backblastu.
 • Abrasions / Odřeniny – poranění od pádů, bouraček.
 • Contusion / Pohmožděniny – poranění od úderů, pádů, bouraček, backblastu.
 • Crush wounds / Vnitřní krvácení – poranění od úderů, pádů, bouraček.
 • Cut wounds / Řezné poranění – poranění od explozí, šrapnelů, bouraček, backblastu.
 • Velocity wounds / Střelné poranění – poranění od palných zbraní.
 • Laceration / Bodné poranění – poranění od explozí, šrapnelů, bouraček, backblastu.
 • Pain – Blood lost – Low Blood Pressure / Bolest – Ztráta krve – Nízký krevní tlak
   • Bolest se projevuje bílým blikáním okrajů obrazovky.
   • Probíhající ztráta krve se projevuje červenými fleky po okrajích obrazovky.
   • Velká ztráta krve se projevuje ztrátou barev obrazu.
   • Nízký krevní tlak se projevuje slyšením vlastního tlukotu srdce.

2. Obvazy

 • Elastic bandage / Elastický – Obvaz nejúčinnější na poranění od střepin a explozí.
 • Packing bandage / Tlakový – Obvaz nejúčinnější na střelné poranění.
 • Basic bandage / Obyčejný – Obvaz nejúčinnější na řezné a bodné poranění.
 • QuickClot – Obvaz, který je nejméně účinný při zastavování krvácení, je nutno použít několik kusů na jedno zranění, ale nejdéle vydrží něž prosákne.

2.1. Účinnost obvazů

3. Léky – použití pouze na končetiny

 • Morphine – Utlumí bolest, zároveň tlumí tep a snižuje srážlivost krve – rychleji vykrvácíte. Pokud je někdo v bezvědomí morphine NEPOUŽÍVAT.
 • Epinephrine / Adrenalin – Zrychlí tep a zvětší krevní tlak. Pokud je někdo v bezvědomí je nutné použít Adrenalin v kombinaci s CPR. Obvykle stačí 2 adrenaliny a CPR k normalizaci krevního tlaku a srdečního tepu.
 • Adenosine a Atropine – snižuje srdeční tep pacienta.
 • Blood / Krev – Prodlužuje dobu za, kterou pacient vykrvácí. Zvyšuje krevní tlak. – Všechny nitrožilní transfúze fungují stejně je jedno co nosíte. Nejběžněji se nosí krev.

4. Škrtidla – použití pouze na končetiny

 • Tourniquet / Škrtidlo – Po aplikaci na končetinu, zastaví oběh krve v končetině. Zastaví krvácení, ale také příjem léku. Nikdy nepoužívat léky na zaškrcenou končetinu. Podání více léku jako moprhine najednou do zaškrcené končetiny, je možné pacienta po sundání škrtidla zabít. Transfúze také nefunguje na zaškrcenou končetinu.

5. Splint – použití pouze na končetiny

 • Splint / Dlaha  – V nové verzi ACE Medicalu, dochází ke zraněním ve formě zlomenin, které se dají vyléčit pouze Splinty. 

6. CPR – Resuscitace

 • Každé provedené CPR má pouze šanci na úspěch. Každé úspěšné CPR prodlužuje dobu života pacienta.
 • K nastolení správných životních funkcí slouží pouze LÉKY. To znamená, že pokud budete stále dávat CPR, aniž by jste použili adrenalin v kombinaci s krevní transfúzí, pouze prodloužíte život pacienta, ale pacient se neprobere.

7. Bezvědomí

 • Dříve bylo bezvědomí především závislé na míře bolesti a ztrátě krve a krevního tlaku. Byla také šance, že jste se sami od sebe probrali.
 • Nyní se do bezvědomí dostanete, když poškození překročí počet vašich HP a sami se z něj neproberete dokud Vás někdo nezresuscituje nebo nevykrvácíte.

8. Šicí souprava – použití pouze Medic / CLS a TL / SL

 • Stiching tool / Šicí souprava – Používá se, aby nedocházelo k neustálému prosakování obvazů. Šicí soupravu lze použít na obvázaná zranění, která se na panáčkovi v Medical menu zbarví modře. Po použití šicí soupravy nedojde k úplnému vyléčení pouze k 100% zastavení krvácení.

9. PAK – použití pouze Medic / CLS a TL / SL

 • PAK – Nástroj pro léčení do 100%. Můžete ho použít pouze v případě, že je pacient obvázaný tak, že se před všechna zranění panáčka v Medical menu připíší indikátory [B] – Bandaged / obvázáno, [S] – Stitched / zašito.

10. Prioritizace léčení

 • Prioritizace léčení týmu – Medic -> CLS -> SL -> TL -> RTO -> AT -> MG/AR -> Plebs
   • V boji se řeší priorita léčení týmu dle situace.
 • Prioritizace léčení zranění – Při zranění na jedné části těla rovnou vážeme nejefektivnějším obvazem pro dané zranění.
  • Nový ACE změny – Nyní pokud se dostanete do bezvědomí, sami od sebe se neproberete, to znamená – zavedení resuscitace.
   • Je nutné sledovat krevní tlak a srdeční tep. 
   • Když se pacient dostane do bezvědomí je nutné podat Adrenalin, většinou i krevní transfúzi a začít s CPR. Šance k nahození srdce klesá s množstvím zranění a ztráty krve pacienta. Bezvědomí nastane, když hráč dostane fatální damage.
 • Při zranění na četnější části těla postupujeme takto:
    1. Zaškrtíme končetiny, mimo končetiny s krevní transfúzí. Pokud se zde nenachází MED/CLS, zaškrtíme všechny končetiny.
    2. Začneme vázat části těla, která nejdou zaškrtit nebo na která nám nevyšla škrtidla. Pokud se účastní MED/CLS, rovnou šije obvázaná zranění.
    3. Začneme vázat zaškrcené končetiny.
    4. Pokud jsi MED/CLS použij šicí soupravu.
    5. Na zlomeniny použij Splint
    6. Nyní se PAK používá jen v případě, že Splint nevyléčí zlomeniny a pacient kulhá nebo nemůže mířit. Před použitím PAK, sundej škrtidla z končetin, jinak ti je script smaže.
    7. Jsi vyléčen YEEEEEEEEEEYYYYYYY!

11. CAT MEDICAL

Tento mod přidává rozšíření ke stávajícímu ACE medicalu. Hlavním rozšířením jsou dýchací cesty, nyní se může pacient udusit a je nutné mu hlídat saturaci krve. 

11.1 Saturace krve

Saturaci krve (okysličení krve) můžeme změřit přístrojem PULSE OXIMETER nebo přístrojem AED-X, připojením k pacientovi USE PULSE OXIMETER nebo MONITOR VITALS. Je nutné saturaci krve dostat nad 85% aby se pacient probral.

Saturace krve je ovlivněna:

a) Průchodností dýchacích cest – pacient se může pozvracet nebo mít jinou překážku v dýchací cestě. 

b) Pneumotoraxem

 

11.2 Průchodnost dýchacích cest

Průchodnost dýchacích cest zjistíme kliknutím na hlavu pacienta – a zde CHECK AIRWAYS, Kontextová hláška nám vypíše jak jsou na tom dýchací cesty.

a) je vše v pořádku 

b) je nutné odsát “Medical suction needed” zde použijeme předmět ACUVAC a odsajeme zvratky nebo HEAD TURNING a pokusíme se zvratky z pacienta vylít (menší šance). 

c) je nutné zprůchodnit “Airways are ocluded” zde použijeme HYPEREXTEND HEAD, a pomocí kroucení hlavou a odsávání se snažíme dýchací cesty zprůchodnit.

Jakmile se nám to podaří můžeme použít přístroj KING-LT zabraňující se pacientovi znovu pozvracet a zapadnutí jazyka nebo přístroj GUEDEL TUBE zabraňující pouze zapadnutí jazyka, pozvracet se může. 

11.3 Pneumotorax

Pneumotorax je kolabs plíce vlivem díry v hrudníku, kterou je nutné ucpat. Používá se CHEST SEAL, který aplikujeme na hrudník. To že má pacient pneumotorax se vypíše mezi zraněními v pravo v medical menu.

11.4 Krevní skupiny

Krevní skupiny se rozdělují na A, B , AB a 0. Krevní skupinu pacienta zjistíš na jeho Dog Tagách (psích známkách). Pokud si nechceš přidělávat práci stačí nosit pouze 0 nebo fízák. Pokud spleteš krevní skupinu pacientovi rozhodíš vidění (barevná bolest).

11.5 Příslušenství

AED-X – monitorování pacienta v reálném čase se saturací krve, pulsu, krevního tlaku.

Pulse oximeter – saturace krve

Defibrilator – cpr s větší šancí na úspěch

Guedel tube – zamezení zapadnutí jazyka pacienta

King-LT – zamezení zapadnutí jazyka a zamezení k pozvracení pacienta

Chest seal – vyléčení pneumotoraxu

Painkillers – Prášky proti bolesti nesnižují srdeční tlak a tep

Ani jeden z předmětů z módu CAT MEDICAL nemizí z inventáře stačí nosit pouze jeden kus.