Použití mapy

V tomto materiálu se budeme zabývat použitím mapy v Armě 3.

1. Základ

 • Vrstevnice / Kóta –  Určují převýšení, používáme pro určení polohy odhad vzhledu terénu kopce /údolí, ale také pro výpočet přesné střelby pro Snipery. Výška dané kóty je udána šedým číslem v metrech nad mořem. Čím blíže jsou vrstevnice zobrazeny, tím větší stoupání / klesání je.
 • Cesty – Hlavní cesty jsou v Armě 3 zobrazeny žlutou plnou čarou a vedlejší cesty jsou označeny šedými rovnoběžkami.
 • Budovy – Jsou označovány jako šedé plné půdorysy.
 • Porost – Je označen světle zelenou plochou nebo značkou stromu.
 • Ukazovátko – V mapě lze použít ukazovátko stisknutím levého tlačítka myši. Zobrazí se žlutý bod, který vidí všichni spojenci.
 • Psaní do mapy – Stisknutím LCtrl + Levé tlačítko myši můžete pohybem kurzoru kreslit čáry do mapy – používáme pro zakreslení cesty pro řidiče, směru přesunu či útoku, navádění směru letecké podpory apod.
  • Vytváření markerů – Stiskem LCrtl + Kliknutím Levého tlačítka myši se zobrazí menu po marker. Používáme ho k označování LZ (Landing Zone), označení vyčištěných budov, označení pozic nepřítele apod.

2. Gridy / Čtverce

 • Rozdělení Gridů / Čtverců – Mapa se rozděluje do souřadnicového systému, kterému říkáme grid. Mapa je souřadnicována podle os X (vlevo a vpravo) a Y (nahoře a dole). Grid čteme v pořadí osu Y k nejbližší spodní vodorovné čáře a poté osu X k nejbližší levé svislé čáře. Ne obráceně.
  Pokud si mapu odzoomujete, zobrazí se Vám “Dvojkový grid”  tzn. souřadnice Y1 / X1. Příklad čtverec 2 / 1
 • Pokud postupně zoomujete mapu, grid se začne zjemňovat. “Čtyřkový grid” tzn. souřadnice Y1Y2 / X1X2. Příklad čtverec 24 / 13.
 • “Šestkový grid” tzn. souřadnice Y1X2Y3 / X1X2X3. Příklad čtverec 254 / 112.
 • Sektor – Čtverec lze rozdělit na sektory a to North, North-West, West, South-WEST, South, South-East, East, North-East. Nebo česky Serverní, Severo-východní, Východní, Jiho-východní, Jižní, Jiho-západní, Západní, Severo-západní.
 • “Šestkový sektorový grid” tzn. souřadnice Y1Y2Y3 / X1X2X3 / Sektor. Pro nás nejpoužívanější. Přiklad čtverec 154 / 112 / SE
 • “Osmičkový grid” tzn. souřadnice Y1Y2Y3Y4 / X1X2X3X4. Příklad čtverec 1542 / 1127. Používáme pro přesné navádění dělostřelecké palby. Arma 3 tak jemné měřítko nepoužívá a proto je nutné si pomyslně šestkový čtverec rozdělit.

3. Kompas

 • “Azimut / Bearing” – Kompas je rozdělen na tzv. Azimut. Pokud si zobrazíte kompas, uvidíte na něm tuto stupnici kolem dokola od 0-359°, která se Vaším pohybem začne otáčet. Používáme ho k určení směru palby, identifikaci pozice nepřítele a ve vozidle navádění otáčení věže pro střelce vzhledem k podvozku vozidla.

4. Map tools / Pomůcky k mapě

 • Arsenál – pokud si v arzenálu označíte uniformu, vestu nebo batoh naleznete map tools v sekci ostatní “+”
 • Zobrazení pomůcek – map tools se zobrazuje do mapy přes ACE menu LCTRL + WIN. Equipement – Show small / big map tools.
 • Použití pomůcek – Měření vzdáleností a Azimutu pro navádění dělostřelecké / minometné palby. Nebo měření vzdálenosti na Eventu, kde je zakázán dálkoměr pro navádění AT střelby.