Materiály

Zde naleznete odkazy na naše tréninky a meteriály, které by Vám mohly pomoci. Doporučujeme si je přečíst, abyste se vyhnuli případným nedorozuměním.

Základní Arma Výcvik

Zde naleznete všechny potřebné informace pro přípravu na ZAV.

Použití mapy

Zde naleznete všechny potřebné informace o mapě a jejím používání.

Medical Tréning

Zde naleznete základní potřebné informace o ACE Medical o jeho používání.

Tréning používání vysílačky

Zde naleznete všechny potřebné informace o vysílačkách a jejich používání.

Tréning vozidel

Zde naleznete všechny potřebné informace o vozidlech. Například jejich rozdělení, popis jednotlivých typů, o posádce vozidel, pohybu s pěchotou apod.